Kalite ve Çevre Politikası

Şirket Misyon ve Vizyonu Çerçevesinde;

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Her türlü faaliyetin yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmesi,
 • Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001 standardına göre yapılandırılması ve iyileştirilmesi,
 • Müşterilerimize satış öncesi, sevkiyat ve satış sonrası süreçlerde profesyonel ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmesi,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentisi doğrultusunda inovatif ürünlerin geliştirilmesi,
 • Müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyetinin sağlanması,
 • Nitelikli insan gücü ve yenilikçi yaklaşımlar sayesinde marka değerinin yükseltilmesi,
 • Üretim süreçlerinde önce kalite prensibi ile yenilikçi yöntem ve uygulamaların desteklenmesi.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • İnsana ve doğaya saygı ilkemiz gereği kirliliği kaynağında önleyerek atıkların azaltılması ve uygun şekilde bertaraf edilmesi,
 • Doğal kaynakların korunması ve doğal kaynakların kullanımının minimuma indirgenmesi,
 • Geri dönüştürülmüş hammadde ve malzeme kullanımının benimsenmesi,

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Hijyen sistemleri, hava tazeleme ve profesyonel ortam kokulandırma alanlarında kuruluşumuzun amaç ve bağlamı doğrultusunda müşteri odaklı olup beklentilerin karşılanmasında sürekliliğin sağlanması ve müşteri şikayetlerinin etkin olarak ele alınması,
 • Hata kaynaklarının ortadan kaldırılması için tüm kademelerde risk analizlerinin bilinçli olarak yapılması,
 • Maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin arttırılması, performansın geliştirilmesi ile sermayemizin yükseltilmesi,
 • Firma İSG hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve gerektiğinde aksiyonlar alınması,
 • İSG sisteminin zorunluluktan ziyade kanun, yönetmelik ve tüketiciye karşı bir sorumluluk olarak düşünülüp uygulanması,
 • Yasal şartların yerine getirilmesi,
 • Faaliyetlerimizde iş kazalarını önlemeye yönelik sistemlerin geliştirilmesi,
 • Acil durumlarda derhal müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • İş kazalarının azaltılması,

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile  ISO 45001  standartlarının uygunluk yükümlülüklerini yerine getirilmesi ve her alanda sürekli iyileştirmenin benimsenmesi, 
olarak belirlenmiştir.